Profi Autósiskola - Debrecen, Létavértes

Profi Autós és Motoros Iskola: Debrecen belvárosában és Létavértesen kedvezményes kresz tanfolyam, kis csoportos oktatás, ahol minden tanulóval tudunk külön foglalkozni plusz költségek nélkül!

 

Profi

Autós és Motoros Iskola

Tájékoztató a

VÁLLALÁSI FELTÉTELEKRŐL

 

 

TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEIRŐL

 

TANFOLYAMRA VALÓ JELENTKEZÉS

       A tanfolyamokra iskolánk ügyfélszolgálati irodájában, a megadott mobilszámon, és interneten a megadott e-mail címen lehet jelentkezni. Ekkor a jelentkező átveheti a szükséges nyomtatványokat, egy írásos tájékoztatót és szóban is részletes tájékoztatást kap a képzés és a vizsgára bocsátás feltételeiről. Valamennyi tanfolyamunk esetében teljes képzési szolgáltatást biztosítunk, mely elméleti és gyakorlati részekből áll. A jelentkezés alkalmával ellenőrizzük, hogy a jelentkező megfelel-e a 24/2005 GKM Rendeletben foglalt feltételeknek.

 

TANFOLYAMRA TÖRTÉNŐ FELVÉTEL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI

       Nyomtatványok kitöltése: a jelentkezési lap kitöltéséhez be kell adnia/mutatnia az érvényes orvosi alkalmassági véleményt, a személyi igazolványát, lakcímkártyáját, ha van a vezetői engedélyét. Kitöltés után a megfelelő helyeken saját kezűleg alá kell írni (18 éven aluliaknál a szülő vagy gondviselő aláírása is szükséges.

       Tandíj és vizsgadíj befizetése: készpénzben, kizárólag az iskolavezetőnek lehet befizetni, melyről ekkor készpénzfizetési számlát állítunk ki. A tanuló az Autósiskolát bízza meg az első elméleti vizsga díjának, és a gyakorlati vizsgadíjak (kivéve az elsősegély vizsga) pénzügyi lebonyolításával.

       Iskolai végzettség:  általános iskolai végzettség.

       Elméleti vizsga: csak az bocsátható vizsgára, aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte vagy az alól felmentették. Ezen kívül a tan- és vizsgadíjat befizette, valamint (ha szükséges) az orvosi alkalmassági igazolást leadta.

       Csökkentett óraszámú „A” kategóriás képzéshez „A1” alkategóriás vagy „A korl” kategóriás vezetői engedély szükséges.

       Rendőrségi záradék: korábban szabálysértési eljárás alatt állók esetében kell!

       Elsősegélynyújtó tanfolyam: az autósiskola szervez elsősegélynyújtó tanfolyamot, mely után vizsgázni kell a Magyar Vöröskeresztnél. Az általuk kiállított igazolványt be kell mutatni a Nemzeti Közlekedési Hatóság Észak-alföldi Regionális Igazgatósága – Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály ügyfélszolgálatán (Debrecen, Széchenyi utca 46/B.), vagy ha már korábban meg lett szerezve, akkor a forgalmi vizsgán a vizsgabiztosnak. Nem kell vizsgáznia annak az ügyfélnek, akinek 1984-től van vezetői engedélye vagy „Sm” igazolványa, vagy pedig olyan egészségügyi iskolában, ill. tanfolyamon végzett, melynek oklevelének bemutatása mentességet ad.  (Vizsga alól mentesítést kaphat a 24/2005 GKM Rendeletben előírt esetekben.)

 

TANSEGÉDLETEK

      Az iskola az elméleti tanfolyam idejére – az első elméleti vizsgáig – biztosít a tanulóknak kategóriájuknak megfelelő tankönyvet, és tesztlapokon illetve számítógépes gyakorlási lehetőséget biztosítunk.

      Elsősegély tanfolyamra szintén biztosítunk elsősegély tankönyvet, és a tanfolyamon gyakorlás céljára „fantom”-ot (lélegeztető makett).

 

ORVOSI ALKALMASSÁG

       A jelölt orvosi alkalmassági vizsgálat alapján iskolázható be (kiv. M kat.). Díja: 6 800.- Ft. 40 év alatt, 40 év fölött pedig 4 400 Ft.

 

PÁLYAALKALMASSÁGI VIZSGÁLAT

       Rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat szükséges gépjárművezetői gyakorlatból az 5. sikertelen vizsgát követő vizsga letételéhez.

 

A JÁRMŰVEZETŐ TANFOLYAMOK TANTÁRGYAI, KÖTELEZŐ MINIMÁLIS ÓRASZÁMOK

 

Kat.

M

A1

Ak

A

B

K/E

16

18

24

Szü

-

4

2

M

-

-

-

Gyak

10+v

16+v

18+v (A1-el 6+v)

26+v (A1-el v. Ak-val 6+v)

29+v

 

K: közlekedési alapismeretek, E: elmélet, Szü: szerkezeti és üzemeltetési ismeretek, M:munkavédelem, Gyak: vezetési gyakorlat,  v: vizsga

     1 elméleti óra 45 perc, míg a gyakorlati óra 50 perc foglalkozásból és 10 perc szünetből áll.

 

MENTESÍTÉSEK

       Az iskolavezető mentesíti azt az ügyfelet, aki a tantárgynak megfelelő szakirányú képesítéssel rendelkezik. Akit a fenti módon az iskolavezető mentesített, azt kérésére a NKH mentesíti az adott tárgy vizsgakötelezettsége alól. (Ebben az esetben csatolni kell a mentesítés alapjául szolgáló okirat fénymásolatát.)

A mozgáskorlátozott, a siket, valamint az olyan ügyfelet, aki a magyar nyelvet nem beszéli, a tanfolyam elméleti tantárgyainak foglalkozásain való részvétel alól az iskolavezető mentesítheti. Eme tanuló felkészítésében iskolánk külön megállapodás alapján közreműködik: tolmácsot, jeltolmácsot biztosít.

 

A JELÖLT ÁLTAL VÁLASZTOTT TANFOLYAM

       Kezdésének és befejezésének időpontját, valamint a foglalkozás helyét és időpontját külön szerződésben rögzítjük.

 

GYAKORLATI OKTATÁS

       A gyakorlati vezetés valamennyi elméleti tárgyból tett sikeres vizsga után kezdhető meg.

       Felhívjuk az „M”, „A1”, „Ak” és az „A” kat. ügyfelek figyelmét, hogy a gyakorlati vezetésre és a vizsgára a 24/2005 GKM Rendelet 3. sz. melléklete által előírt öltözékben jelenjenek meg. ( Erős anyagból készült, nem bőszáru hosszú nadrág és dzseki, kesztyű, magas szárú, zárt cipő vagy csizma.)

       Fontos tudnivaló, hogy az egyes járműkategóriákhoz tartozó sikeres elméleti vizsga 2 évig érvényes. Újabb vizsgát csak a tanfolyam megismétlése után tehet.

       Ha az oktató nem jelenik meg a megbeszélt helyen és időben, akkor az ügyfél legalább 20 percet várjon rá. Természetesen a tényleges kezdési időtől kell a foglalkozást számítani. Ha az oktató egyáltalán nem jelenik meg, azt az órát másik időpontban köteles levezetni az ügyféllel. Viszont ezt köteles időben jelezni a tanulónak (telefonon).

       Ha a tanuló nem jelenik meg a megbeszélt helyen és időben, akkor az oktatónak is min. 20 percet kell várnia rá. Ha a tanuló nem jelenik meg a megbeszélt időpontban (és azt legalább 24 órával előtte nem jelezte), vagy több mint 20 percet késik, akkor az oktató dönti el, hogy azt az órát a tanulónak ki kell-e fizetni.

        Az oktatással eltöltött időt a vezetési óra megkezdésekor a vezetési kartonon rögzítik, és az óra befejezésekor a tanuló, valamint az oktató aláírásával hitelesítik.

       Az oktatás során a járműben az oktató, a tanuló, és az ellenőrzésre jogosult személyek tartózkodhatnak. A tanuló hozzájárulásával jelen lehetnek még a szakoktató jelöltek, és más tanulók. A motorkerékpár hátsó ülésén oktatás közben személy nem szállítható.

       A KRESZ vizsga helyszíne: NKH Észak-alföldi Regionális Igazgatósága – Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály ügyfélszolgálatán (Debrecen, Széchenyi utca 46/B.)

Elméleti vizsgák:

Az elméleti írásbeli és szóbeli vizsga tárgyanként : 6000 Ft.                 Számítógépes elméleti vizsga tárgyankénk:              4600 Ft

Gyakorlati vizsgák:

Járműkezelési (rutin) vizsga: M kat.:                           3600 Ft              Járműkezelési (rutin) Vizsga: A1, A korl., A kat.:      4700 Ft          

Forgalmi vizsga: M kat.:                                                3600 Ft              Forgalmi vizsga: A1, Akorl., A, B kat.:                          11000 Ft

 

HIÁNYZÁS PÓTLÁSA ÉS ANNAK KÖLTSÉGEI

        A kötelezően előírt minimális óraszámokat az elméleti és a gyakorlati foglalkozásokon mindenkinek teljesíteni kell. Hiányzás esetén a mulasztás pótolandó. Vizsgára csak ezt követően írható ki a tanuló.

       Az elméleti tanfolyamon a hiányzás pótlásának idejét az oktatóval kell egyeztetni, ennek a bérezését pedig az iskolavezetővel.

       A gyakorlati vezetés esetében ha a vezetés az oktató vagy a képző szerv hibájából hiúsult meg, úgy a tanulónak természetesen nem kell fizetnie. A tandíjból az iskola kedvezményeket adhat.

 

AZ ISKOLAVEZETŐ FÉLFOGADÁSA, ÉSZREVÉTEL, KÉRELEM, PANASZ

       A konfliktus rendszerint az oktatóval kezdődik. Javasoljuk, először hozzá forduljon és vele próbálja meg rendezni problémáit. Ha ez nem jár eredménnyel, akkor panaszával, kérésével keresse fel ügyfélfogadó irodánkat és forduljon az iskolavezetőhöz.

       Az iskolavezető neve: Kertész József

       Ügyfélfogadás: nyitvatartási időben egyeztetés nélkül is, sürgős esetben telefonos egyeztetés után bármikor.

       Ügyfélfogadó címe:4027 Debrecen, Domokos Lajos utca 2/A. III/10.

       Iskolavezető telefonszám: 06-30/9-855-935

       Nyitva tartás: Minden páros csütörtök 17-19 óra.

       Kérések, észrevételek, panaszok írásban is beadhatók. Képzéssel kapcsolatos ügyben személyesen járjon el a tanuló, ha ez lehetséges! Írásbeli meghatalmazás nélkül információt nem adunk ki, és tandíjat nem fizetünk vissza.

Amennyiben az iskolavezető az Ön számára nem intézkedett megnyugtató módon, a következő szervekhez fordulhat:

 

FELÜGYELETI SZERVEK

       Szakmai felügyeleti szervünk: Nemzeti Közlekedési Hatóság Észak-alföldi Regionális Igazgatósága – Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztálya. Ügyfélszolgálat: Debrecen, Széchenyi utca 46/B. Ezen belül a NKH Képzésfelügyeleti-  és  Vizsgáztatási Osztálya, melynek telefonszáma: 06-52/507-136. Ügyfélfogadási idő: kedd és csütörtök: 800 – 1000.

       Törvényességi felügyeleti szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Cégbírósága

       Fogyasztóvédelmi Felügyelőség: Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, 4024 Db., Szent Anna u. 36.

 

PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

       Tandíj alatt a teljes képzési szolgáltatást kell érteni, még akkor is, ha az részletekben lett meghatározva és megfizetve. Tan-, és vizsgadíját készpénzben fizetheti be az iskolavezetőnek. Tan- és vizsgadíjat tilos az oktatónak átadni, mert az egyrészt törvényellenes, másrészt visszaélésre ad lehetőséget! A befizetést igazoló számlát gondosan meg kell őrizni, mert nem pótolható. Szolgáltatást csak ezt követően biztosítunk.

       Részletfizetés lehetséges. Az első részlet összege az elméleti tanfolyam díjából minimum 10.000 Ft. A második részlet az elméleti tanfolyam díjának fennmaradó része és a vizsgadíj.

A gyakorlati vezetés megkezdésével a tandíj óránként is fizethető. Részletfizetés esetén nem kerül többe a tanfolyam, ez nem banki kölcsön és nincsenek kamatai sem. Ez inkább fizetéskönnyítés a jelenlegi helyzetben. Ha az ügyfél nem havonta fizeti, ez sem jelent problémát. Akkor fizet, amikor pénze van. A lényeg, hogy szolgáltatást csak akkor kaphat az ügyfél, ha a tandíjrészt előre befizette.

       A csoportos foglalkozásokat igénylő szolgáltatás (elméleti tanfolyam) tandíjrésze a tanfolyam beindulása után nem változik és nem is kérhető vissza. A tanfolyam indulása előtt a befizetett tandíj kezelési költséggel csökkentett része írásban visszaigényelhető. Az Autósiskola indokolt esetben ( pl. üzemanyag áremelés) jogosult a gyakorlati óradíjak emelésére, melyet viszont megpróbálunk megkezdett tanfolyamonként rögzíteni. A tanfolyam félbeszakítása esetén – írásos kérelemre – a gyakorlati oktatás fennmaradó részét a kezelési költség és a kapott kedvezmények levonásával visszafizetjük.

      Amennyiben bármilyen kedvezményben részesült, és a képzést iskolánknál megszakítja, a kedvezményeket vissza kell fizetni!

 

AMIT A VIZSGÁRÓL ÁLTALÁBAN TUDNI KELL

      A tanulónak a vizsga helyszínén a számára kiírt időpont előtt minimum 15 perccel kell megjelennie. Vizsgán igazolnia kell a személyazonosságát. Igazolásra a következő okmányok alkalmasak: érvényes személyi igazolvány, ideiglenes személyi igazolvány, útlevél, katonakönyv, diákigazolvány, tartózkodási engedély, vezetői engedély. A vizsgára vinni kell még a lakcímkártyát, ha van jogosítványt, ha elméleti pót- illetve gyakorlati vizsgára megy, a vizsgalapot. Ha az okmányok közül valamelyik hiányzik, vagy a vizsgázó vizsgára alkalmatlan állapotban jelenik meg, nem vizsgázhat, és a következő vizsgára csak új vizsgadíj fizetésével jelentkezhet.

      Aki a vizsgán bármely tárgyból nem felelt meg, az a vonatkozó szabályzat előírásai szerint tehet pótvizsgát. A vizsgát a vizsgabiztos felfüggeszti annak, aki:

- személyazonossága tekintetében a vizsgabiztost megtévesztette, vagy azt megkísérelte,

- az írásbeli vagy szóbeli feladatok megoldása során meg nem engedett eszközöket használ,

- magatartásával a vizsga rendjét megzavarja, szabályos lebonyolítását akadályozza,

- a vizsgabizottságot előny adásával, ígéretével vagy fenyegetéssel befolyásolni törekszik,

- a vizsgán szeszes ital vagy más, hasonlóan ható szer hatása alatt van, vagy a jármű biztonságos vezetésére alkalmatlan.

     Elméleti pótvizsgára és gyakorlati vizsgákra a vizsgalapot kötelezően vinni kell!

      Elméleti pótvizsgára a jelölt önállóan jelentkezik a pótvizsgadíj befizetésével.

      Vizsgalap pótlása: ha az ügyfél a vizsgalapot elvesztette, az pótolható a Nemzeti Közlekedési Hatóság Észak-alföldi Regionális Igazgatósága – Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály ügyfélszolgálatán (Debrecen, Széchenyi utca 46/B.), melynek illetéke 1 045.- Ft .

       Vizsgaigazolás: a NKH 3 munkanap után a vizsgázó részére kiállítja és kiadja, ha a vizsgázó eleget tett a meghatározott vizsgakövetelményeknek és a Vöröskereszt által kiadott Elsősegélynyújtó vizsgán kapott igazolást bemutatta.

 

A KÉPZÉS MEGSZAKÍTÁSA

       Az ügyfél írásbeli kérésére a képzést megszakítjuk és részére indokolt esetben szükséges idejű halasztási lehetőséget biztosítunk.

 

A TANFOLYAMRÓL KIZÁRÁS

       Szeszesital vagy hasonlóan ható szer (gyógyszer, kábítószer, stb.) hatása alatti állapotban a képzés bármely szakaszában tilos az oktatáson való részvétel, amely a tanfolyamról való azonnali kizárást eredményezi. Szintén azonnali kizárást jelent, ha valaki a tanfolyam rendjét, fegyelmét súlyosan megszegi. A tanfolyamról jogosan kizárt tanuló a tandíjat nem kaphatja vissza.

 

AZ ÜGYFÉL ÉS A KÉPZŐ SZERV JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

Az ügyfél jogai:

- a képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képző szerv vállalkozási feltételeit,

- a vállalási feltétel valamennyi pontján ígért szolgáltatást a képző szervtől számon kérni, igénybe venni,

- a képzést megszakítani, a tandíj egy részét visszakérni.

- titoktartást követelni a képzőszervtől és oktatójától, a személyiséget érintő kérdésekben,

- a tanuló 24 órával a gyakorlati oktatás kezdése előtt mondhatja le a vezetést. Későbbi értesítés illetve meg nem jelenés esetén az aktuális óradíj megfizetését az oktató dönti el.

Az ügyfél kötelességei:

- tandíjat minden esetben előre megfizetni,

- a képző szerv iskolai és pénzügyi rendtartását elfogadni és betartani,

- elméleti és gyakorlati foglalkozásokon józan, kipihent állapotban, az oktatási körülményekhez igazodó öltözetben megjelenni.

- az általános emberi normákat megtartani és a foglalkozásokon kulturáltan viselkedni, azokon aktívan közreműködni,

- a tanfolyami órákra készülni és az oktató utasításait követni,

- késés esetén az oktatóra legalább 20 percet várni, oktató késése esetén a késett időt az oktató köteles leoktatni, viszont a tanulói késést nem kötelező az oktatónak leoktatni.

A képző szerv jogai:

- a tandíjat beszedni,

- a beosztás meghatározása és időben (előtte 24 órával) történő lemondása, megváltoztatása,

- indokolt esetben (üzemanyagár emelés, biztosítási díj emelkedése, súlyadó emelkedése, egyéb költségek növekedése) jogosult a gyakorlati óradíjak emelésére.

 

A képző szerv kötelességei:

- a képzés megkezdése előtt tájékoztatni az ügyfelet a vállalási feltételekről,

- a vállalási feltételekben meghatározottakat betartani,

- tudomására jutott személyes és különleges adatokat bizalmasan kezelni,

- egyeztetni az ügyfelekkel az elméleti és gyakorlati foglalkozások időpontjait,

- a tanfolyam elvégzéséről számlát adni,

- a képző szerv vagy annak munkatársa hibájából elmaradt oktatási időt ingyenesen pótolni,

- az oktatáshoz kulturált környezetet és körülményeket biztosítani,

- a tanuló által szóban vagy írásban közölt panaszt minden esetben kivizsgálni,

- a tanuló kérése esetén a teljes lekötött oktatási időben rendelkezésre állni,

- írásbeli kérésére a képzést megszakítani és másik képző szerv felé az igazolásokat kiadni,

- a képzési rendeletekben és szabályzatokban, útmutatókban és a bizonylati albumban előírtakat betartani.

Információt még a legközelebbi hozzátartozónak sem adunk ki a tanulóról, intézkedni ügyében csak személyesen vagy meghatalmazással lehet.

 

SIKERES FELKÉSZÜLÉST ÉS VIZSGÁT KÍVÁNOK!

      Kertész József   Profi Autós és Motoros Iskola Iskolavezetője

 

2010. Március 28.                                                                                           

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 9
Tegnapi: 16
Heti: 49
Havi: 279
Össz.: 88 031

Látogatottság növelés
Oldal: Vállalási feltételek
Profi Autósiskola - Debrecen, Létavértes - © 2008 - 2019 - profiautosiskola.hupont.hu

Az ingyenes honlapkészítés azt jelenti, hogy Ön készíti el a honlapját! Ingyen adjunk: Ingyen Honlap!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »