Profi Autósiskola - Debrecen, Létavértes

Profi Autós és Motoros Iskola: Debrecen belvárosában és Létavértesen kedvezményes kresz tanfolyam, kis csoportos oktatás, ahol minden tanulóval tudunk külön foglalkozni plusz költségek nélkül!

 

Profi

 

Autós és Motoros Iskola

 

 

 

Írásos tájékoztató „B" kategóriás gépjárművezetői tanfolyamhoz

 

 

 

Tanfolyamra való felvétel módja:

 

- Jelentkezéskor a tanuló kézhez kap egy írásos tájékoztatót, valamint szóban is kap tájékoztatást.      

- Az elméleti tanfolyam díjának befizetése,                    - l-es csoportú orvosi alkalmassági vélemény,                - alapfokú iskolai végzettség.

 

Az elméleti tanfolyam: Elkezdeni 16 és 1/2 éves kortól lehet. Az iskolavezető egyezteti az okmányok és a tanuló nyilatkozata alapján, hogy a feltételeknek megfelel-e. Ezután kitölt egy jelentkezési lapot, és felnőttképzési szerződést, mely aláírásával jönnek létre a jogok és kötelezettségek.

 

Tansegédletek: Az iskola az elméleti tanfolyam idejére – az első elméleti vizsgáig – biztosít a tanulóknak kategóriájuknak megfelelő tankönyvet, és tesztlapokon illetve számítógépes gyakorlási lehetőséget biztosítunk. Elsősegély tanfolyamra szintén biztosítunk elsősegély tankönyvet, és a tanfolyamon gyakorlás céljára „fantom”-ot (lélegeztető makett).

 

Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés feltételei: Az elméleti tantárgyak hallgatása, és a vizsgák alól van lehelőség felmentésre. A felmentés feltételeit a 24/2005 (IV.21.)GKM rendeletben rögzíti. Jogosultságát az iskolavezető ellenőrzi, majd a NKH hagyja jóvá.

- Kötelező óraszám: 30 óra. Ezen felül az iskola további gyakorlóórákat is biztosít.                            

-  Tantárgyak: KRESZ: 20 óra, vezetés-elmélet: 6 óra, szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 4 óra.              

-  Az elméleti óra időtartama: 45 perc. Egy alkalommal 4 óra van megtartva, (2 óra egyben + 10 perc szünet + 2 óra ismét).

 

Az elméleti vizsgára bocsátás feltételei:

- Az elméleti tanfolyam elvégzése,                                 - A külön jogszabályban meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek való megfelelés.       - Írni-olvasni tudás, és alapfokú iskolai végzettség,         - 16 és 3/4 éves életkor,                                                 - Az elméleti tantárgy(ak) díjának és az első kresz vizsga díjának befizetése

     A sikeres közlekedési alapismeretetek vizsga 2 évig érvényes.

A gyakorlati vezetés minimuma: Járműkezelés: 9 óra, városi vezetés: 14 óra, országúti vezetés: 4 óra, éjszakai vezetés: 2 óra, forgalmi vizsga: l óra. A vezetési órák időtartama: 50 perc.

 

A gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei:

- Sikeres elméleti vizsga,                                              - 17. életév betöltése, a kötelező óraszám és km. levezetése.

A forgalmi vizsga előtt nyilatkozatot kell tenni a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban van, továbbá a vezetésre hátrányosan ható szer befolyása alatt nem áll, és a szervezetében nincs alkohol.

A vizsgaigazolás kiadásának a feltételei:  Az NKH 3 munkanap után a vizsgázó részére kiállítja, ha a vizsgázó eleget tett a vizsgakövetelményeknek. Ezt elektronikus úton küldi az okmányirodának, ahol a sikeres közúti elsősegély nyújtási vizsgáról szóló igazolást is be kell mutatni.

Elsősegélynyújtó tanfolyam: A tanfolyamot iskolánk szervezi. Az alapfokú elsősegély-nyújtási ismeretek elsajátítását a Magyar Vöröskereszt igazolja. A debreceni vizsgaközpont címe: 4025 Debrecen Hatvan u. 37. Telefon: 52/316-330; 316-679, ill. a berettyóújfalui vizsgaközpont: 4100 Berettyóújfalu, Kossuth u. 6.  Telefon: 54/402-078. Nem kell vizsgázni elsősegély nyújtási ismeretekből, ha a jelentkező l984-ben vagy azt követően szerzett vezetői engedélyt, vagy "M" /Sm/ nemzeti kategóriára igazolhatóan levizsgázott. További mentességet a 39/99-es KFF szabályzat részletezi.

Hiányzás: Az elméleti tanfolyamról való hiányzást pótolni kell. Ezt megteheti külön óra keretén belül egyeztetés után, vagy a következő tanfolyamon. Csak a bepótolt órák után lehet vizsgára kiíratni a tanulót.A gyakorlati óráról való távolmaradást 24 órával előtte jelezni kell, és új időpontot kell egyeztetni. A megbeszélt időpontban 20 perc várakozási idő van előírva mindkét fél részéről. Ha ezt elmulasztja, az oktató dönti el, hogy ki kell fizetni, vagy sem ezt az órát.

 

Tandíjak:

- Elmélet: kresz: 35.000 Ft, elsősegély 6.000 Ft  - Vezetési órák: 4.500 Ft/óra. (30 óra kötelező)   - Pótóra vehető: 4.500 Ft/óra.

    Az elméleti tandíjból minimum 10.000 Ft-ot a tanfolyam kezdetekor kell fizetni, a fennmaradó összeget az elméleti vizsgadíjjal együtt a vizsga előtt 10 nappal kell az iskolavezetőnek befizetni készpénzben. A gyakorlatot a tanuló tetszőleges részletekben fizetheti: a lényeg, hogy mindig legyen befizetve a levezetendő óra. Ha a gazdasági viszonyok úgy hozzák ( pl. drasztikus benzin áremelés), a képzési díj változtatási jogát fenntartjuk. Természetesen megpróbáljuk tartani magunkat a megbeszélt árakhoz.

  Elméleti tandíjat akkor áll módunkban visszaadni, ha egy elméleti órán sem vett részt. Viszont ha elkezdte, akkor köteles az elméleti tandíj teljes összegét kifizetni a tanuló, függetlenül, hogy végigjárta a tanfolyamot, vagy sem. Kedvezményeket adhat az iskola. Viszont ha a tanuló megszakítja a képzését, illetve átmegy másik képzőszervhez, akkor a kedvezményeket teljes mértékben meg kell fizetni.

Tanuló áthelyező: Amennyiben a tanuló elégedetlen a képzéssel, lehetősége van iskolaváltásra. Az iskolaváltáshoz szükséges tanuló áthelyező nyomtatványt az iskolavezető írja alá. A tanulónak a szerződés egyoldalú megszakítása esetén a tandíjtartozást és az igénybe vett kedvezményeket vissza kell fizetni az autósiskola részére!

 

Oktató:Kertész József az elméleti és a gyakorlati oktató is.

Oktatójármű: Toyota Avensis 1.8 bezin/gáz üzemű személygépkocsi

 

Oktatási helyszínek:

Elméleti oktatás:

- Létavértes, Könyvtár épülete  ( Rózsa utca 1. sz.)      - Debrecen, Domokos Lajos utca 2/A. III/10.

Gyakorlati oktatás: Rutinpálya: Vámospércsi út 84. Forgalmi vezetés: Debrecen és Hajdú-Bihar megye területén történik.

A képzés felügyeletét a Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztálya látja el. Címe: 4025 Debrecen, Széchenyi utca. 46 Posta: 4001 Debrecen, Pf.: 76 Telefon: 06-52/502-104, Fax: 06-52/507-133, E-mail cím: kepzes-hajdu@nkh.gov.hu vagy muszakifogyved@hbmkh.hu. Ügyfélfogadási idő: kedd és csütörtök: 800 – 1000.

 

Vizsgadíjak:

- Elmélet (kresz): 4.600 Ft

- Forgalom: 11 000 Ft. (melyhez tartozik : 3.000 Ft. pályahasználati díj)  

- Elsősegély: 8.200 Ft.

    A pótvizsga díjak az alapvizsga díjával megegyeznek. Az első elméleti vizsga díját a tanuló az elméleti oktatónak adja át, és mi szervezzük, illetve fizetjük be a vizsgáját. A további vizsgadíjakat a NKH pénztárában kell befizetni (Db, Széchenyi u. 46.). Az elsősegély vizsga díjának befizetése csekken történik a Magyar Vöröskereszt számlájára.

 

Vizsgázó jogai

-     A vállalkozási feltétel valamennyi pontján ígért szolgáltatást a képző szervtől számon kérni, ígénybe venni.

- A képzést megszakítani, a tandíj egy részét visszakérni.

- A tanuló 24 órával a gyakorlati oktatás kezdése előtt mondhatja le a vezetést. Későbbi értesítés illetve meg nem jelenés esetén az aktuális óradíjat a tanulónak meg kell fizetni.

 

A vizsgázó kötelességei:

-     A tandíjat minden esetben előre megfizetni,

-     A képző szerv iskolai és pénzügyi rendtartását elfogadni és betartani,

-     A foglalkozásokon józan, kipihent állapotban, az oktatási körülményekhez igazodó öltözetben megjelenni.

-     Az általános emberi normákat megtartani, kulturáltan viselkedni,

-     A tanfolyami órákra készülni és az oktató utasításait követni.

-     Késés esetén az oktatóra 20 percet várni.

 

A képzőszerv jogai:

- A tandíj beszedése,                                                   - A tanfolyami beosztás megváltoztatása,                      - Alapos indok esetén a képzés bármely időszakában a tanulót kizárása,                                                         - A Jelentkezési lapon és annak mellékletét képező okmányokon, valamint az autósiskola előírt nyilvántartásaiban a tanuló személyes és különleges adatainak kezelése,                                                     - A tanulók tudását számon kérni, a KRESZ-tanfolyam végén és gyakorlati vezetésből házi vizsgát tartani,         - a munkavédelmi előírások betartását megkövetelni.

 

A képzőszerv kötelessége:

- A beiskolázás előtt tájékoztatni a tanulókat a Vállalkozási Feltételekről,                                             - Betartani a Vállalkozási feltételekben foglaltakat,         - Bizalmasan kezelni a tudomására jutott személyes és különleges adatokat,                                                   - Az oktatáshoz kulturált körülményeket biztosítani,        - a tanuló szóbeli, vagy írásos panaszát kivizsgálni,        - A Képzési Rendeletben és a Bizonylati Albumban előírtakat betartani.

 

A vezetői engedély kiadásával kapcsolatos fontosabb előírások: A vezetői engedély kiadásának feltételéül a 35/2000.(XI. 30.) BM rendeletben meghatározott vizsgáztatási előírásoknak az a vizsgázó tett eleget, aki az egyes kategóriákhoz, alkategóriához az előírt vizsgatárgyakból megfelelt, vagy azok teljesítése alól jogszabály alapján felmentést kapott. A területileg illetékes Okmányiroda állítja ki a vezetői engedélyt.

 

Külföldi állampolgár fél éves tartózkodási engedéllyel kell, hogy rendelkezzen a megszerzett jogosítvány kiadásához.

Külföldön magyar állampolgár nem vezethet, amíg be nem töltötte a 18. életévet!

Kezdő vezetői engedély : Az elsőként szerzett nemzetközi kategóriás vezetői engedély a vizsga napjától számított 2 évig kezdő vezetői engedélynek minősül. A kezdő vezetői engedéllyel pótkocsi nem vontatható, motorkerékpáron utas nem szállítható.

 

 

 

 

Írásos tájékoztató „A1" kategóriás gépjárművezetői tanfolyamhoz

 

Az "A" korlátozott kategória fogalma:

Nemzetközi kategória. Legfeljebb 25 kW teljesítményű és 0,16 kW/kg teljesítmény/saját tömeg arányt meg nem haladó motorkerékpár.

 

Tanfolyamra való felvétel módja:

- Jelentkezéskor a tanuló kézhez kap egy írásos tájékoztatót, valamint szóban is kap tájékoztatást,                                                                 - írni, olvasni tudás és alapfokú iskolai végzettség,                                                                                         - Az elméleti tanfolyam díjának befizetése,                        - l-es csoportú orvosi alkalmassági vélemény,                    - 17 és 1/2 életévét betöltötte.                                       - írásbeli nyilatkozata alapján a 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel;

Az elméleti tanfolyam:  Az iskolavezető egyezteti az okmányok és a tanuló nyilatkozata alapján, hogy az ide vonatkozó feltételeknek a tanuló megfelel-e. Ezután a tanuló kitölt egy jelentkezési lapot, és felnőttképzési szerződést, mely aláírásával jönnek létre a jogok és kötelezettségek.

 

Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés feltételei:

   Az elméleti tantárgyak hallgatása, és a vizsgák alól van lehelőség felmentésre. A felmentés feltételeit a 24/2005 (IV.21.)GKM rendeletben rögzíti. Jogosultságát az iskolavezető ellenőrzi, majd a NKH hagyja jóvá.

- Kötelező óraszám: 22 óra. Ezen felül az iskola további gyakorlóórákat is biztosít.

-  Tantárgyak: KRESZ: 20 óra, vezetés-elmélet: 4 óra, szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 4 óra.

-  Az elméleti óra időtartama: 45 perc. Egy alkalommal 4 óra van megtartva 1 x 10 perces szünettel.

 

Az elméleti vizsgára bocsátás feltételei:

- a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte (kivéve az érvényes"A1"balkategóriávalbrendelkezők);   

- 17 és 1/2 éves kort betöltötte a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.

- 1. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas;           

- írásbeli nyilatkozata alapján a 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel;

     A sikeres közlekedési alapismeretetek vizsga két évig érvényes.

Járművezetési gyakorlat: 16 óra ("A1"-gyel 6 óra)+1 vizsgaóra:

-Alapoktatás: 6 óra ("A1"-gyel 2 óra)                                  

- Főoktatás : -Városi vezetés 8 óra ("A1"-gyel 2 óra)                         - Országúti vezetés 2 óra ("A1"-gyel 2 óra)

 

A gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei:

- az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott,     

- a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette,              

- 18 éves életkor betöltése,                                                 

- a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előirt többi feltételnek,                                           

- a forgalmi vizsgához sikeres járműkezelési vizsgát tett.

A forgalmi vizsga előtt nyilatkozatot kell tenni a 24/2005 (IV. 21.) GKM rendelet 8 számú melléklete alapján.

A vizsgaigazolás kiadásának a feltételei: Az NKH 3 munkanap után a vizsgázó részére kiállítja, ha a vizsgázó eleget tett a vizsgakövetelményeknek. Ezt csak akkor kaphatja ki, ha a sikeres közúti elsősegély nyújtási vizsgáról szóló igazolást bemutatja.

Elsősegélynyújtó tanfolyam: A tanfolyamot iskolánk szervezi. Az alapfokú elsősegély-nyújtási ismeretek elsajátítását a Magyar Vöröskereszt igazolja. A debreceni vizsgaközpont címe: 4025 Debrecen Hatvan u. 37. Telefon: 52/316-330; 316-679, ill. a berettyóújfalui vizsgaközpont: 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6.  Telefon: 54/402-078. Nem kell vizsgázni elsősegély nyújtási ismeretekből, ha a jelentkező l984-ben vagy azt követően szerzett vezetői engedélyt, vagy "M" /Sm/ nemzeti kategóriára igazolhatóan levizsgázott. További mentességet a 39/99-es KFF szabályzat részletezi.

Hiányzás: Az elméleti tanfolyamról való hiányzást pótolni kell. Ezt megteheti külön óra keretén belül egyeztetés után, vagy a következő tanfolyamon. Csak a bepótolt órák után lehet vizsgára kiíratni a tanulót.

A gyakorlati óráról való távolmaradást 24 órával előtte jelezni kell, és új időpontot kell egyeztetni. A megbeszélt időpontban 20 perc várakozási idő van előírva mindkét fél részéről. Ha ezt elmulasztja, az oktató dönti el, hogy ki kell fizetni, vagy sem ezt az órát.

 

Tandíjak:

- Elmélet: 35.000 Ft.                                                      - Vezetési órák: 35.000 Ft/ tanfolyam.                              - Pótóra vehető: 2.500 Ft/óra.

Az elméleti tandíjból minimum 10 000 Ft-ot a tanfolyam kezdetekor kell fizetni, a fennmaradó összeget az elméleti vizsgadíjjal együtt a vizsga előtt 10 nappal kell az iskolavezetőnek befizetni készpénzben. A gyakorlatot a tanuló tetszőleges részletekben fizetheti: a lényeg, hogy mindig legyen befizetve a levezetendő óra. Ha a gazdasági viszonyok úgy hozzák, a képzési díj változtatási jogát fenntartjuk.

  Elméleti tandíjat akkor áll módunkban visszaadni, ha egy elméleti órán sem vett részt. Viszont ha elkezdte, akkor köteles az elméleti tandíj teljes összegét kifizetni a tanuló, függetlenül, hogy végigjárta a tanfolyamot, vagy sem. Kedvezményeket adhat az iskola. Viszont ha a tanuló megszakítja a képzését, illetve átmegy másik képzőszervhez, akkor a kedvezményeket teljes mértékben meg kell fizetni.

Iskola váltás: Amennyiben a tanuló elégedetlen a képzéssel, lehetősége van iskolaváltásra. Az iskolaváltáshoz szükséges "Képzési igazolás" nyomtatványt az iskolavezető írja alá pénzügyi elszámolás után. A tanulónak a szerződés egyoldalú megszakítása esetén, a tandíjtartozást és az igénybe vett kedvezményeket vissza kell fizetni az autósiskola részére!

 

Oktató:

Elméleti oktató: Kertész József

Gyakorlati oktató: Kiss Attila megbízott oktató.

Oktatójármű:

- Honda CBF 250,                                                        - Kawasaki EX 500,                                                     - Honda CBR 600,                                                       - Honda CBF 500.

 

Oktatási helyszínek:

 

Elméleti oktatás:

- Létavértes, Könyvtár épülete ( Rózsa utca 1. sz.)                                                                                - Debrecen, Domokos Lajos utca 2/A. III/10.

 

Gyakorlati oktatás: Rutinpálya: Vámospércsi út 84.      Forgalmi vezetés: Debrecen és Hajdú-Bihar megye területén történik.

A képzés felügyeletét a Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztálya látja el. Címe: 4025 Debrecen, Széchenyi utca. 46/B Posta: 4001 Debrecen, Pf.: 76 Telefon: 06-52/502-104, e-mail cím: kepzes-hajdu@nkh.gov.hu. Ügyfélfogadási idő: kedd és csütörtök: 800 – 1000.

 

Vizsgadíjak:

- Elmélet: 4 600 Ft.                                                                                 - Járműkezelés: 4.700 Ft. (melyhez még tartozik : 2.500 Ft. pályahasználati díj)                                                                             - Forgalom: 11 000 Ft. (melyhez még tartozik : 2.000 Ft. pályahasználati díj)                                                                                 - Elsősegély: 8.200 Ft.

A pótvizsga díjak az alapvizsga díjával megegyeznek. Az első elméleti vizsga díját a tanuló az elméleti oktatónak adja át, és mi szervezzük, illetve fizetjük be a vizsgáját. A további vizsgadíjakat a NKH pénztárában kell befizetni (Db, Széchenyi u. 46.). Az elsősegély vizsga díjának befizetése csekken történik a Magyar Vöröskereszt számlájára.

 

Vizsgázó jogai:

- A képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képző szerv vállalkozási feltételeit.                                                                      - A vállalkozási feltétel valamennyi pontján ígért szolgáltatást a képző szervtől számon kérni, igénybe venni.                                                                            - A képzést megszakítani, a tandíj egy részét visszakérni.                                                                    - A tanuló 24 órával a gyakorlati oktatás kezdése előtt mondhatja le a vezetést. Későbbi értesítés illetve meg nem jelenés esetén az aktuális óradíj kifizettetését az oktató dönti el.

 

A vizsgázó kötelességei:

- A tandíjat minden esetben előre megfizetni,                                                                     - A képző szerv iskolai és pénzügyi rendtartását elfogadni és betartani,                                                                             - A foglalkozásokon józan, kipihent állapotban, az oktatási körülményekhez igazodó öltözetben megjelenni,                                                                    - Az általános emberi normákat megtartani, kulturáltan viselkedni,                                                                               - A tanfolyami órákra készülni és az oktató utasításait követni.                                                                               - Késés esetén az oktatóra 20 percet várni.

 

A képzőszerv jogai:

- A tandíj beszedése                                                        - A tanfolyami beosztás megváltoztatása,                         - Alapos indok esetén a képzés bármely időszakában a tanulót kizárása,                                                               - A Jelentkezési lapon és annak mellékletét képező okmányokon, valamint az autósiskola előírt nyilvántartásaiban a tanuló személyes és különleges adatainak kezelése,                  

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 8
Tegnapi: 16
Heti: 48
Havi: 278
Össz.: 88 030

Látogatottság növelés
Oldal: Tanuló tájékoztatók
Profi Autósiskola - Debrecen, Létavértes - © 2008 - 2019 - profiautosiskola.hupont.hu

Az ingyenes honlapkészítés azt jelenti, hogy Ön készíti el a honlapját! Ingyen adjunk: Ingyen Honlap!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »